Tips från Simcoachen

Tips från Simcoachen

Jag har haft turen att få simma sedan november i privata anläggningar men mitt jobb har verkligen kommit i kläm.

Jag har haft turen att få simma sedan november i privata anläggningar men mitt jobb har verkligen kommit i kläm.