Tips från Simcoachen

Tips från Simcoachen

Jag har haft turen att få simma sedan november i privata anläggningar men mitt jobb har verkligen kommit i kläm.
Team Power Woman Biathlon Reading Tips från Simcoachen 1 minute Next Celebrate Self Love

Jag har haft turen att få simma sedan november i privata anläggningar men mitt jobb har verkligen kommit i kläm.