Bakgrund

Dessa allmänna villkor (”Allmänna villkor”) gäller när du som konsument (”Kunden”) gör en beställning via www.powerwoman.com

Avtalet ingås mellan dig och Doorothy AB, med org.nr. 559346-9702 och VAT.nr. SE559346970201 (Power Woman).

Detaljerad kontaktinformation och annan information om Power Woman finns på webbplatsen. De allmänna villkoren gäller endast för kunder som är konsumenter.

Kunden måste vara minst 18 år gammal för att beställa via webbplatsen. Power Woman accepterar inte, i enlighet med svensk lag, några kreditköp till personer under 18 år. Power Woman förbehåller sig rätten att neka eller ändra en kunds beställning (t.ex. om kunden har lämnat felaktiga personuppgifter och/eller har några uppgifter om utebliven betalning av skuld).

Power Woman har inget ansvar ifall produkter är slutsålda, inte heller för bild- eller typografiska fel på Webbplatsen, t.ex. fel i produktbeskrivningen eller teknisk specifikation, felaktiga priser och prisjusteringar (såsom ändrade priser från leverantörer, ändrade valutor) eller felaktig information med avseende på om en produkt finns i lager. 

Power Woman har rätt att rätta till sådana fel och att när som helst ändra eller uppdatera informationen. Om ett felaktigt pris har angetts för en produkt som kunden beställt kommer Power Woman givetvis att meddela kunden detta och invänta kundens godkännande av det ändrade priset innan Power Woman fortsätter med beställningsprocessen. Alla bilder på webbplatsen ska endast betraktas som illustrationer. Sådana illustrationer garanterar inte att de återger mängden produkter som kunden kommer att få eller produktens exakta utseende, funktion eller ursprung.

Power Woman ansvarar inte för någon information från tredje part som tillhandahålls på webbplatsen.
Webbplatsen och allt dess innehåll ägs av Power Woman. Informationen är skyddad av immaterialrätt och marknadsföringslagstiftning.

Detta innebär att varumärken, företagsnamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout och information om produkter, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan föregående skriftligt medgivande från Power Woman.

Avtal och erbjudanden

För att göra en beställning via Webbplatsen måste Kunden acceptera de Allmänna Villkoren. 

Genom att acceptera de Allmänna Villkoren förbinder sig Kunden att följa de Allmänna Villkoren i sin helhet och bekräftar att han/hon har läst informationen om personuppgifter och cookies samt samtycker till användningen enligt Power Womans Integritetspolicy.

Ett köpeavtal ingås när Power Woman har bekräftat Kundens beställning och Kunden har fått en orderbekräftelse från Power Woman via e-post. Power Woman uppmanar Kunden att spara orderbekräftelsen för eventuella framtida kontakter med Power Womans kundtjänst angående beställningen. 

Kunden har rätt att annullera sin beställning till dess att den har bekräftats. Om beställningen annulleras kommer Power Woman att återbetala alla betalningar som Kunden eller dess betal- eller kreditkortsföretag har gjort med avseende på beställningen.

Hantering av Kundinformation

Power Woman rekommenderar att Kunden skapar ett användarkonto innan några köp görs på Webbplatsen. När Kunden registrerar sitt användarkonto och/eller gör en beställning kommer Kunden att uppmanas att lämna vissa personuppgifter. Kunden bekräftar att den lämnade informationen är korrekt och fullständig och ansvarar för eventuella felaktigheter i den lämnade informationen. Information om Power Womans behandling av personuppgifter framgår av Power Womans Integritetspolicy, som utgör en integrerad del av dessa Allmänna Villkor. Kunden åtar sig att säkerställa att ingen, förutom Kunden, använder Kundens inloggningsuppgifter.

Kunden får inte lämna ut sitt användarnamn eller lösenord till någon person och ska se till att all dokumentation med information om användarnamn och lösenord förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte får tillgång till informationen.

Kunden ska utan dröjsmål meddela Power Woman om det kan misstänkas att någon obehörig har fått tillgång till Kundens lösenord. Kunden ansvarar för alla köp som görs med Kundens inloggningsuppgifter om Kunden inte har lämnat ett sådant meddelande.

Power Woman misstänker att Kunden missbrukar sitt användarkonto eller sina inloggningsuppgifter eller på annat sätt bryter mot de Allmänna Villkoren, Power Woman har rätt att spärra Kundens åtkomst till sitt användarkonto. Power Woman har vidare rätt att tilldela Kunden nya inloggningsuppgifter.

Priser, avgifter & betalning

De priser som anges på webbplatsen gäller för beställningar som görs på webbplatsen. Alla priser anges i SEK och inkluderar moms i Sverige. EU-länder presenteras i EUR inkl moms. USA och Norge anges i NOK eller USD exkl. moms. Priserna inkluderar inte betalnings- och fraktavgifter, vilka anges separat.


Kunden kan betala för sitt köp på det sätt som anges på Webbplatsen. Power Woman har rätt att debitera Kunden redan i samband med beställningen, om inte fakturering eller något liknande betalningssätt har valts av Kunden och godkänts av Power Woman. 

Vid fakturering eller delbetalning kan PW eller dess partners erhålla en tredje parts kreditupplysning. I ett sådant fall kommer du att informeras om detta. PW förbehåller sig rätten att inte erbjuda alla betalningsmetoder vid alla tillfällen, alternativt byta betalningsmetod om det betalsätt som Kunden valt inte fungerar, av vilken anledning som helst, vid tidpunkten för fullgörandet av beställningen. Observera att begränsningar för tillgängliga betalningsmetoder anges på webbplatsen.


I samarbete med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, erbjuder vi dig följande betalningsmetoder. Betalning ska göras till Klarna.

 1. Betala om 14 dagar: Betalningsperioden är 14 dagar från leverans av varorna. Du kan hitta de fullständiga villkoren för de marknader där denna betalningsmetod är tillgänglig här: Storbritannien, Tyskland, Sverige, Norge, Danmark, Finland, Österrike, Schweiz och Nederländerna.

 2. Finansiering: Med finansieringstjänsten från Klarna kan du betala ditt köp i flexibla eller fasta månadsbetalningar enligt de villkor som anges i kassan. 

  Delbetalningen förfaller i slutet av varje månad efter inlämnande av separat månadsfaktura av Klarna. Ytterligare information om Slice It inklusive villkor och standard europeisk konsumentkreditinformation hittar du här för de marknader där denna betalningsmetod är tillgänglig: Österrike, Storbritannien, Tyskland, Sverige, Norge, Danmark och Finland.

 3. Direkt banköverföring: Tillgänglig i Tyskland, Österrike, Belgien, Italien, Spanien, Polen och Nederländerna. Ditt konto kommer att debiteras direkt efter din beställning.

 4. Direktdebitering: Ditt konto kommer att debiteras efter leverans av varorna eller biljetterna/tillgänglighetsdatum för tjänsten eller vid en prenumeration i enlighet med de tidslinjer som meddelats. Du kommer att meddelas om datum/datum via e-post.

 5. Kortbetalningar: Tillgängligt i Sverige, Tyskland och Österrike. Beloppet kommer att reserveras på ditt kort och kommer att debiteras efter leverans av varorna eller biljetterna/tillgänglighetsdatum för tjänsten. Vid en prenumeration kommer beloppet att debiteras i enlighet med de tidslinjer som meddelats.

 6. Betalningsmetoderna Betala om 14 dagar, Slice it och autogiro är endast tillgängliga vid en positiv kreditbedömning. För detta ändamål, under beställningsprocessen och hanteringen av ditt köp, vidarebefordrar vi dina uppgifter för adress- och kreditprövning till Klarna. Vi kan endast erbjuda dig de tillgängliga betalningsmetoderna baserat på resultatet av kreditprövningen. Allmän information om Klarna och användarvillkoren per land finns på klarna.com. Dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande dataskyddslag och i enlighet med informationen i Klarnas integritetspolicy.

Specialerbjudanden

Power Woman kan från tid till annan tillhandahålla specialerbjudanden på Webbplatsen som kan ha förmånligare villkor än de som anges i dessa Allmänna Villkor, t.ex. när det gäller betalning eller utökad ångerrätt. Sådana villkor kommer att gälla under specialerbjudandets varaktighet och för de specifika produkter som anges av Power Woman i samband med detta.

Power Woman förbehåller sig rätten att när som helst dra tillbaka sådana specialerbjudanden. Vid uppsägning eller återkallande av ett specialerbjudande ska dessa allmänna villkor gälla utan några ändringar. Eventuella erbjudanden på specifika produkter på webbplatsen gäller endast under en begränsad tid och tills produkterna är slutsålda.

Leverans & Frakt

Produkter i lager levereras normalt inom det antal arbetsdagar som anges på Webbplatsen, 2-5 arbetsdagar. Om inte annat avtalats (t.ex. i samband med reservation av produkter som ej finns i lager) sker leverans senast 30 arbetsdagar efter att Power Woman skriftligen bekräftat beställningen genom orderbekräftelsen.

Den förväntade leveranstiden framgår av orderbekräftelsen, i kassan och/eller på aktuell produktsida på Webbplatsen. Om inte annat uttryckligen avtalats och om en leverans försenas i mer än 30 arbetsdagar och det inte beror på dig som Kund, har du rätt att häva köpet.

Om något paket ska hämtas ut vid ett specifikt utlämningsställe ska Kunden göra det inom den tid som anges i meddelandet. Paket ska normalt hämtas personligen med giltig legitimation och ordernummer. Kunden kommer att få en leveransbesked där det framgår när och var paketet ska hämtas eller tas emot. Aviseringen kan göras via e-post, vanlig post och om Kunden har uppgett ett mobilnummer, även per telefon eller SMS. Power Woman har rätt att debitera Kunden en avgift på 150 kr om paketet inte hämtas.

Ångerrätt

 1. Vid köp av produkter på webbplatsen har kunden 14 dagars ångerfrist i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att Kunden har rätt att ångra eventuella köp genom att meddela Power Woman detta inom 14 dagar från det att Kunden eller dennes representant mottagit den beställda produkten (ångertid).

 2. Ångerrätten gäller inte för följande typer av produkter: produkter tillverkade enligt kundens specifikation eller som på annat sätt har fått en tydlig personlig karaktär produkter med brutna försegling/eller använda produkter som inte får returneras av hälsoskydds- eller hygienskäl (t.ex. underkläder, kosmetik, badkläder)

 3. Genom att acceptera de Allmänna Villkoren erkänner och godkänner Kunden att ångerrätten inte är giltig för något digitalt innehåll som levereras på annat sätt än på ett materiellt medium.

 4. I samband med beställning av en produkt för vilken ångerrätten inte gäller får Kunden tydlig information. Om en produkt har förseglats får Kunden inte bryta förseglingen om Kunden önskar utnyttja sin ångerrätt. Ångerrätten upphör i enlighet därmed när Kunden bryter förseglingen. En försegling ska även innehålla eventuella tekniska förseglingar (t.ex. serienummer).

 5. Om Kunden önskar ångra ett köp ska Kunden innan ångerfristens utgång skicka ett tydligt meddelande till Power Woman via e-post customerservice@powerwoman.com. Kunden ska uppge namn, adress och annan relevant information, såsom orderreferens, fakturanummer och produktens namn i meddelandet.

 6. Om Kunden utnyttjar sin ångerrätt ska Kunden använda det kostnadsfria retursedel som följer med beställningen (endast en fri retur) och endast Fria returer för Sverige. För returer från andra länder behöver Kunden betala returfraktkostnaden. 

 7. Kunden ansvarar för produktens skick efter att Kunden tagit emot produkten och under returfrakten.

 8. Produkten ska returneras inom 14 dagar från det datum då Power Woman meddelades om återkallelsen.

 9. Produkten ska skickas väl emballerad, i gott skick och i originalkartong och/eller förpackning. 

 10. Eventuella returer ska skickas till Power Woman i enlighet med de metoder och anvisningar som anges på webbplatsen.

 11. Power Woman kan vid tidpunkten erbjuda kostnadsfria returer för vissa produkter. Om kostnadsfri retur är tillämplig, anges detta på den tillämpliga sidan för produkten på webbplatsen.

 12. När Kunden återkallar sitt köp kommer Power Woman att återbetala det belopp som Kunden har betalat för produkten, inklusive fraktkostnader. Eventuella extra fraktkostnader på grund av att Kunden väljer en annan leverans än den standardleverans som erbjuds av Power Woman är undantagna från återbetalning.

 13. Vid retur av en del av en beställning återbetalas inte fraktkostnaderna. Power Woman har rätt att dra av ett belopp från det belopp som ska återbetalas, vilket motsvarar produktens värdeminskning jämfört med produktens ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Kunden har hanterat produkten. i större utsträckning än nödvändigt för att fastställa dess funktion eller egenskaper.

 14. Power Woman kommer att betala tillbaka beloppet utan onödigt dröjsmål, dock senast inom 14 dagar från det datum Power Woman mottog Kundens meddelande om ånger. Power Woman kan dock fördröja återbetalning tills Power Woman tagit emot produkten eller Kunden har lämnat bevis på att produkten har returnerats, t.ex. med hjälp av leveransbevis. 

 15. Återbetalning kommer att ske till Kunden med den betalningsmetod som Kunden valt, om inte annat avtalats eller om det finns några invändningar mot en sådan återbetalning.

Garanti & Klagomål

Vissa av Power Womans produkter kan omfattas av garantier. Information om eventuell garantiperiod och särskilda villkor för garantier för respektive produkt, anges på webbplatsen eller i dessa allmänna villkor. 

Garantier för produkter täcker endast ursprungliga tillverkningsfel och följaktligen inte några fel som uppstår vid eller efter några individuella förändringar av produktens funktion och utseende, t.ex. ombyggnad, uppgradering eller annan konfiguration av produkten. Kundens orderbekräftelse utgör garantibeviset.

Rätten att göra reklamation gäller produkter som är defekta enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Varje kund som vill hävda sin rätt att lämna in ett klagomål för en beställd produkt ska kontakta Power Woman, så snart som möjligt efter att defekten upptäcktes, med hjälp av kontaktinformationen som anges på webbplatsen eller skicka e-post till  customerservice@powerwoman.com .

Power Woman står för kostnaden för returfrakten för eventuella godkända reklamationer. 

När en produkt, för vilken ett klagomål har lämnats in, har returnerats och reklamationen godkänts, kommer Power Woman att återbetala kunden i enlighet med tillämplig konsumentskyddslagstiftning. 

Power Woman strävar efter att göra det inom 30 dagar från mottagandet av reklamationen av Power Woman, men det kan bli försenat beroende på produktens karaktär. Power Woman förbehåller sig rätten att avslå alla reklamationer om produkten, i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning, visar sig inte vara defekt. 

Vid reklamationer följer Power Woman de riktlinjer som ges av Allmänna reklamationsnämnden eller motsvarande myndigheter i andra europeiska länder samt de riktlinjer som ges av Konsumentverket eller motsvarande myndigheter i andra europeiska länder.

Länkar

Power Woman kan tillhandahålla länkar till andra webbplatser utanför Power Womans kontroll och webbplatser utanför Power Womans kontroll kan tillhandahålla länkar till webbplatsen.

Även om Power Woman försöker säkerställa att Power Woman endast tillhandahåller länkar till webbplatser som tillämpar liknande personuppgifts- och säkerhetsbestämmelser i enlighet med Power Womans Integritetspolicy, är Power Woman inte ansvarig för något skydd eller sekretess av information eller personuppgifter som Kunden tillhandahåller på andra webbplatser. Kunden bör vara försiktig och läsa de personuppgifter som gäller för den faktiska webbplatsen.

Force Majeur

Power Woman ansvarar inte för eventuella förseningar orsakade av omständigheter utanför Power Womans kontroll, t.ex. allmän arbetskonflikt, krigshandlingar, brand, blixtnedslag, terroristattacker, ändrade statliga order, tekniska problem, defekter i el-/tele-/datorkommunikation eller annan kommunikation och defekter eller förseningar i tjänsten från underleverantörer på grund av omständigheter fram ovan. 

Sådana omständigheter ska medföra befrielse från skadestånd och andra åtgärder. Om en sådan situation skulle uppstå ska Power Woman informera Kunden om detta både i början och slutet av perioden för den aktuella situationen. Om situationen varat i mer än två månader har både Kunden och Power Woman rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

Ändringar av de allmänna villkoren

Power Woman förbehåller sig rätten att ändra dessa allmänna villkor när som helst. Eventuella ändringar av dessa allmänna villkor kommer att publiceras på webbplatsen. Ändringar blir giltiga när Kunden har accepterat de Allmänna Villkoren (i samband med ett nytt köp eller när man surfar på Webbplatsen), alternativt 30 dagar efter att Power Woman har informerat Kunden om ändringarna. 

Power Woman rekommenderar dock att Kunden regelbundet håller sig uppdaterad på Webbplatsen för att bli medveten om eventuella ändringar av de Allmänna Villkoren.

Enskilda avtalsbestämmelsers ogiltighet

Om någon bestämmelse i detta avtal anses vara ogiltig eller omöjlig att verkställa av någon behörig domstol, myndighet eller skiljedomstol, kommer resten av denna bestämmelse och alla andra bestämmelser att förbli giltiga och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. 

Alla bestämmelser som bedöms vara ogiltiga eller omöjliga att verkställa kommer att ersättas av relevant juridisk vägledning och rådgivning.

Tvister

Eventuella tvister ska i första hand avgöras efter överenskommelse efter diskussion med Power Womans kundtjänst.

Om en tvist inte kan lösas genom diskussion med Power Womans kundtjänst kan Kunden direkt skicka in klagomål online via EU-kommissionens plattform medling för tvister, som finns på följande länk. 

Om Kunden skickar in ett klagomål via den plattformen kommer ärendet automatiskt att vidarebefordras till rätt nationella organ som ansvarar för att lösa tvister. Det organet kommer kontakta Power Woman och försöka lösa tvisten utan domstolsinblandning. 

Vid eventuell tvist följer Power Woman beslutet från ARN eller respektive tvistlösningsorgan.

Tvister angående tolkningen eller tillämpningen av dessa Allmänna Villkor ska avgöras enligt ovan, eller ytterst av domstol. 

Dessa villkor uppdaterades 2023-08-28.

Bolagsregistrerad postadress: Jaktstigen 23, 18146 Lidingö